Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om met u als ouder samen te werken. Uw kind brengt namelijk veel meer tijd thuis door dan op school. De thuisomgeving bepaalt dan ook in grote mate de ontwikkeling en leerresultaten van uw kind. Door thuis en school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, halen we met elkaar het beste uit uw kind naar boven. Wij zien u als een belangrijke partner in het onderwijs van uw kind. Als ouder of verzorger betrekken wij u actief bij de ontwikkeling van uw kind op het gebied van leerresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheid. En wij verwachten omgekeerd hetzelfde van u. Samen zorgen wij voor de optimale groei van uw kind in een optimale omgeving.