Onze visie

Onze visie

Basisschool de Aquamarijn biedt onderwijs waarin veel aandacht is voor de talenten van kinderen, waarbij hen wordt geleerd hoe zij hun talenten in kunnen zetten en hoe ze deze talenten verder kunnen ontwikkelen. Vaardigheid, creativiteit en zelfredzaamheid staan hierbij hoog in ons vaandel. Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs, waarin kinderen worden uitgedaagd om op hun eigen niveau onderzoekend te leren denken, leren samenwerken en gebruik te maken van elkaars talenten en waarin ze om leren gaan met de kansen en bedreigingen van de digitale samenleving. Onderwijs waarin we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij, waarbij ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Sterk taal- en rekenonderwijs spelen richting het vervolgonderwijs en de sociale redzaamheid een grote rol. Kunst en cultuur bieden de diepgang, kwaliteit en verrijking aan het bestaan.