Nieuwsbericht

Onze actieve ouderraad is op zoek naar ouders die het leuk vinden om af en toe of meer structureel te helpen als luizen-ouder, Bieb-ouder, met...
De week voor de vakantie hebben de leerlingen van groep 8 de centrale eindtoets gemaakt. Drie dagen lang zaten alle leerlingen super geconcentreerd...
Op donderdag 2 maart heeft de MR een informatieavond gehouden over een eventuele invoering van het continurooster. De presentatie van deze avond...

Pagina's